Get Adobe Flash player

สรุปค่ายฉันทมิตร ครั้งที่ 32

สรุปค่ายฉันทมิตร ครั้งที่ 32

ระหว่างวันที่  26-28 มีนาคม 2019

ณ คริสตจักรวิทยาธรรม แม่ลาว จ.เชียงราย

            ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายฉันทมิตรที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 32 ที่เราได้จัดขึ้น และได้รับความร่วมมือจากพื้นที่ต่างๆที่เคยได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน จำนวน 10 แห่ง จำนวนชาวค่ายที่ลงทะเบียน  78 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน วิทยากร 4 คน และกรรมการมูลนิธิฯ 3 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายทั้งสิ้น 94 คน ค่ายครั้งนี้เราได้เชิญ ศจ.ประเสริฐ กุสาวดี เป็นวิทยากรแบ่งปันพระคำและหนุนใจพี่น้อง  และได้เชิญ คุณ โคะยะมะ ฮิโรกิ ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ท่านได้ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการใส่ใจดูแลคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะพี่น้องผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ และต้องการกำลังใจจากคนในครอบครัว

            ค่ายครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงค์ ปุรารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง มาเป็นประธานในการเปิดค่าย ซึ่งทางนายกเองได้ชื่นชมในกิจกรรมที่เราได้ทำเพื่อพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน และพี่น้องผู้สูงอายุ ซึ่งกิจกรรมนี้นายกเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะทำให้พี่น้องผู้สูงอายุได้มาพบกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาด้วย

            กิจกรรมวันที่ 2 ของค่ายจะเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ การดูแลผู้สูงอายุในปีนี้ คุณฮารุโย อาเบ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และยังหนุนใจให้พี่น้องผู้สูงอายุเริ่มต้มจากการดูแลตัวเองก่อน ทั้งการใส่แพมเพิส การแปรงฟัน การลุก-นั่งต่างๆ ซึ่งการให้ความรู้ในเรื่องนี้เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องผู้สูงอายุมาก และพี่น้องก็ให้ความสนใจ และมีเสียงสะท้อนให้ทราบด้วยว่าสิ่งที่คุณฮารุโย อาเบแนะนำนั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หลังจากกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุก็จะเป็นการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีนี้เราได้พาพี่น้องไปทัศศึกษาที่วัดร่องขุ่น ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ซึ่งพี่น้องได้เดินเที่ยวชมรอบๆบริเวณ เห็นการออกแบบ การสร้างอย่างปราณีต สวยงาม ซึ่งพี่น้องต่างก็มีความสุขที่ได้ออกไปเที่ยวชมสถานที่สวยๆ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่า เพราะพี่น้องต่างคาดหวังที่จะได้ไปเที่ยวนอกสถานที่

            ค่ายฉันทมิตรครั้งที่ 32 เป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นพระพร และให้พี่น้องได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ทำให้พี่น้องได้เห็นว่าตัวเองยังมีคุณค่า มีความสามารถ พี่น้องได้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยการร้องเพลง แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อผู้อื่น หรือแม้แต่การทำกิจกรรมอาสาเพื่อชุมชน ซึ่งพี่น้องหลายท่านได้มีโอกาสออกมาแสดงความสามารถและแบ่งปันกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชาวค่ายคนอื่นๆที่มาร่วมค่าย ในช่วงสุดท้ายของค่าย เราได้มีการประเมินผลและโหวตสถานที่ในการจัดค่ายครั้งที่ 33 ชาวค่ายส่วนใหญ่เสนอให้ไปจัดค่ายที่จันทบุรี และเสนอให้จัดช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อจะได้มีโอกาสชมสวนผลไม้ และรับประทานผลไม้ตามฤดูกาลในช่วงนั้น