Get Adobe Flash player

Translate

thenfrdeitptrues

Visitorcounter

Today 78

Yesterday 50

Week 194

Month 1292

All 543649

Currently are 7 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ความคาดหวังในอนาคต

ขอบคุณพระเจ้าตลอด 35 ปี ที่ผ่านมามูลนิธิฉันทมิตร (เดิมเป็นองค์การฉันทมิตร) ยังคงยืนหยัดรับใช้ท่ามกลางพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อนในพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย โดยดำเนินตามพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงแม้นสถานการณ์บ้านเมืองรอบข้างจะเปลี่ยนแปลงไป แต่นิมิตและภาระใจของเราชาวฉันทมิตรไม่เคยลดลงหรือเปลี่ยนแปลง ด้วยมีความคาดหวังที่จะเห้นถึงพันธกิจของค์พระผู้เป็นเจ้าได้สำเร็จ ท่ามกลางพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อน ที่จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับจากสังคม ตลอดจนบุตรหลานที่มีโอกาสที่ดีขึ้นในการศึกษา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างความภาคภูมิใจ ข่าวประเสริฐแห่งความรักของพระเยซูคริสต์ที่ได้หว่านออกไป เป็นเหตุให้ผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อนและบุตรหลานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นแหล่งของชีวิตนิรันดร์

มูลนิธิฉันทมิตรปรารถนาที่จะเห็นการเจริญเติบโตขึ้นของมูลนิธิฯ ทั้งส่วนของบุคคลากรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป เห็นความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กร ร่วมพันธกิจ นำการขับเคลื่อนงานต่อไปอย่างคล่องตัว เพื่อให้ความคาดหวังเหล่านี้ได้บรรลุความสำเร็จ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฉันทมิตรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมการกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย สร้างภาพที่ชัดเจนแห่งการปฏิบัติงานให้กับเพื่อนผู้รับใช้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จอันเดียวกัน ด้วยแรงแห่งภาระใจและนิมิตที่มาจากพระเจ้า มูลนิธิฉันทมิตรไม่ได้มองภาพแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นเฉพาะแผ่นดินไทยเท่านั้น ยังมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปตามพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ นำพระพรของพระองค์ไปยังพี่น้องผู้ป่วยโรคเรื้อน ในประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลือต่อไป ด้วยเราได้มองเห็นพระคุณและพระพรของพระเจ้ามากมายทีพระองค์ทรงรักคนไทย และเราชาวไทยเองก็ได้รับพระคุณมากมายจากประเทศอื่นๆ ที่พระเจ้าให้แรงแห่งรัก และภาระใจกับพี่น้องเหล่านั้นส่งต่อมาถึงเรา เราชาวฉันทมิตรจึงมีความปรารถนาที่จะส่งต่อพระพรนี้ไปถึงคนอื่นๆ เช่นกัน

มูลนิธิฉันทมิตร ยังคงยืนหยัดในการรับใช้มาตลอด 35 ปี ด้วยภาระใจของผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน โดยการถวายทรัพย์ อาสาสมัครทำงาน ตลอดจนการเยี่ยมเยียน การอธิษฐานเผื่อ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวฉันทมิตรที่จะยืนหยัดและก้าวต่อไปในการทำพันธกิจ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งผู้สนับสนุนมาเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการทำพันธกิจของพระองค์

หากท่านปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างชีวิตพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อนและบุตรหลาน และเป็นกำลังในการต่อเติมความฝันของบุตรหลานผู้ป่วย ตอบสนองต่อพระบัญชาของพระเยซูคริสต์ประกาศเรื่องราวของพระองค์ ขอท่านระลึงถึงมูลนิธิฉันทมิตร เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะร่วมแรงใจและกายจากท่าน เป็นสื่อกลางแห่งความรักของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ไปยังพี่น้องผู้ได้รับผลกระทบด้วยโรคเรื้อนและบุตรหลาน