Get Adobe Flash player

Translate

thenfrdeitptrues

Visitorcounter

Today 81

Yesterday 50

Week 197

Month 1295

All 543652

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สรุปประชุมประจำปี 2021

มูลนิธิฉันทมิตร ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2021 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2022 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และงบประมาณต่างๆ ของมูลนิธิฯ ประจำปี 2021 ให้คณะกรรมการและสมาชิกของมูลนิธิรับทราบความเคลื่อนไหว และข้อมูลต่างๆจากทางมูลนิธิ การประชุมในครั้งนี้มีการรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 เว้นระห่าง สวมหน้ากากอนามัย  และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในระบบออนไลน์ และมาพบกันที่สำนักงานมูลนิธิฯ จำนวน 29 คน ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆที่จะดำเนินการในปี 2022